NEW CPU Cooling Fan MSI GE62 GL62 GE72 GL72 GP62 GP72 PE60 PE70 PAAD06015SL 3Pin

NEW CPU Cooling Fan MSI GE62 GL62 GE72 GL72 GP62 GP72 PE60 PE70 PAAD06015SL 3Pin

$8.95
SKU: F3 02 07

Package Include: 1 CPU Fan + 1 GPU Fan

Condidtion: Brand New
Compatible P/N:  PAAD06015SL N302;  PAAD06015SL N303

Compatible with: MSI GE62 GL62 GE72 GL72 GP62 GP72 PE60 PE70 series